Brandmeld installaties

Met goede branddetectie voorkomt u erger!

Een kleine vlam kan in enkele minuten uitmonden in een angstaanjagende vuurhaard. Hoe sneller u een brand signaleert, hoe groter de kans op een goede afloop. Met een automatisch branddetectie systeem houdt u het hoofd koel. Zorg dat u aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2012 voldoet. Bekijk de mogelijkheden en laat u adviseren.

Met een brandmeldinstallatie bent u er direct bij

Maar liefst 90 procent van de beginnende branden kan met een draagbaar blusapparaat gedoofd worden. Daarbij is inzet van de brandweer vaak niet eens nodig. Een brandmeldinstallatie signaleert brand al in een vroeg stadium zodat er snel gehandeld kan worden. Begint de brand ‘s nachts wanneer er niemand aanwezig is, bijvoorbeeld door kortsluiting in de meterkast? Indien het systeem voorzien is van automatische doormelding, wordt de brandweer automatisch gealarmeerd.

Wanneer is een brandmeldinstallatie verplicht?

Of een brandmeldinstallatie verplicht is, ligt aan de kenmerken en functie van uw gebouw. In sommige sectoren, zoals de gezondheidszorg of de horeca is een brandmeldsysteem altijd vereist. Onze experts adviseren u graag over uw specifieke situatie.

Het ontruimingsalarm waarschuwt tijdig

Luid en duidelijk. Dat zijn ontruimingsinstallaties. Een luid toonsignaal waarschuwt personen dat ze het pand moeten verlaten. Of een voorgeprogrammeerde instructie schalt door het pand. Het is ook mogelijk om een stil alarm toe te passen dat de BHV inlicht, zonder dat er op de vloer paniek ontstaat. Dit systeem wordt vaak gebruikt op plekken met veel kwetsbare personen, zoals een ziekenhuis of een kinderdagverblijf.

Beheer en onderhoud voor uw branddetectie

Een brandmeldinstallatie moet het te allen tijde doen. Het is daarom van groot belang om aandacht te besteden aan het onderhoud en beheer van brandmelders en doormeldapparatuur. Uiteraard voeren wij alle wettelijk verplichte werkzaamheden uit, maar daarnaast zijn er nog tal van mogelijkheden voor extra diensten.

Beheer uw brandmeldinstallatie gemakkelijker

Een storing betekent dat uw brandmeldinstallatie tijdelijk niet werkt. Een snelle oplossing is daarom essentieel. Met het logboek op afstand bewaakt een intelligent kastje de status van uw installatie 24/7. Bij een storing wordt er direct een versleuteld bericht naar onze server gestuurd. Onze medewerkers zien zo op afstand wat de oorzaak is en ontdekken de mogelijke oplossing.

Hierdoor is het soms zelfs mogelijk dat uw technisch beheerder de storing zelf oplost. Uiteraard met duidelijke instructies van een van onze ervaren medewerkers. Wanneer er toch een servicemonteur nodig is om een storing op te lossen, weet hij vooraf wat het probleem is en verhelpt hij het probleem snel en effectief.

“Waar rook is, is vuur. Zorg daarom dat uw branddetectie op orde is. Charitech Groep helpt met een brandmeldinstallatie en ontruimingssysteem op maat.”

Brandbeveiliging van kleine technische ruimten

Bij de aanleg van brandbeveiliging voorzieningen in gebouwen worden kleine onbemande technische ruimten is de meeste gevallen buiten beschouwing gelaten. Voor mensen die dagelijks met brandveiligheid bezig zijn is dit normaal, maar bij anderen roept dit vragen op. Waarom hoeven deze ruimten niet beveiligd te worden? Is dit dan niet nodig? In dit artikel leggen we het graag aan u uit.

Wat zijn kleine onbemande technische ruimten?

Klein is natuurlijk een subjectief begrip. In de brandveiligheid branche beschouwen we technische ruimten doorgaans als klein als ze een vloeroppervlak van ten hoogste 50 m2 hebben. Deze grenswaarde is afgeleid van de bepalingen uit artikel 2.82 lid 3 van het Bouwbesluit. Hierin wordt gesproken over:

“een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 m² niet bestemd voor één of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW.”

Voorbeelden

Technische ruimten kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Een aantal veel voorkomende voorbeelden van kleine technische ruimten zijn: meterkasten, schakel- en verdeelkasten en kasten voor liftapparatuur. Ook een opstellingsplaats voor bijvoorbeeld een airconditioning unit kan onder de kleine technische ruimten vallen.

Buiten een brandcompartiment

Op basis van Bouwbesluit artikel 2.82 lid 3 hoeven kleine technische ruimten (mits ze aan de genoemde voorwaarden voldoen) niet in een brandcompartiment te liggen. Dit mag overigens wel! Dit is een bekend misverstand.

Omdat deze ruimten niet in een brandcompartiment hoeven te liggen, worden ze in de praktijk ook vaak buiten een brandcompartiment geplaatst. Vaak heeft dit als reden om kosten te besparen op brandwerende scheidingen en doorvoeren.

Rookmelders en sprinklers

Hoe zit het dan met de aanwezigheid van rookmelders en sprinklers? Wanneer vanuit de wetgeving een brandmeldinstallatie wordt voorgeschreven dan moet deze voldoen aan NEN 2535. Vanuit NEN 2535 is het niet verplicht om een rookmelder te plaatsen in een technische ruimte van ten hoogste 2 m2. Technische ruimten met een vloeroppervlak groter dan 2 m2 hoeven alleen van een rookmelder te worden voorzien als er sprake is van gedeeltelijke- of volledige bewaking.

Voor een sprinklerinstallatie gelden vrijwel dezelfde voorwaarden. Op basis van NEN EN 12845 + NEN 1073 (art. 5.1.2) hoeven er géén sprinklers te worden geplaatst in een niet-betreedbare kast of kleine (technische) ruimte van maximaal 2 m2.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat niet-betreedbare technische ruimten zoals meterkasten en schakel- en verdeelkasten in de regel niet van rookmelders en sprinklers worden voorzien. Is dat terecht?

Ontstekingsbronnen

De reden dat kleine technische ruimten buiten een brandcompartiment mogen liggen komt voort uit de gedachtegang dat het risico op een onbeheersbare brand hier verwaarloosbaar is. In de praktijk bevatten kleine technische ruimtes juist potentiële ontstekingsbronnen die brand kunnen veroorzaken. Bovendien wordt er tegenwoordig steeds meer techniek in gebouwen geplaatst, met meer technische ruimten en meer potentiële ontstekingsbronnen als gevolg.

Bij nieuwe en relatief jonge gebouwen zijn de risico’s doorgaans beperkt. Hier zijn de technische installaties relatief nieuw en dus ook volgens moderne kwaliteit- en veiligheidseisen aangelegd. Met name bij oudere gebouwen kunnen de risico’s groter zijn. Hier komen vaker oude, slecht onderhouden technische installaties voor die een verhoogd risico op brand door kortsluiting met zich meebrengen. Als het mis gaat en er brand in de technische ruimte ontstaat, dan kan dit nare gevolgen hebben.

Risico beperken vanuit een risicogedachte

Monteur-technische ruimte

Het is altijd verstandig om de kans op het ontstaan van brand in een technische ruimte te verkleinen. Zorg er in ieder geval voor dat technische installaties goed en regelmatig (bij voorkeur jaarlijks) worden onderhouden. Sla bovendien geen brandbare goederen in deze ruimten op, aangezien dit er voor kan zorgen dat een beginnende brand zich snel kan verspreiden.

Daarnaast is het raadzaam om te overwegen om deze ruimten mee te nemen in de totale brandbeveiliging. Vaak is er slechts een kleine investering nodig om een eventuele brand in de technische ruimte snel te kunnen bestrijden. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er een poederblusser of CO2-blusser binnen handbereik is. Deze typen brandblussers zijn goed geschikt voor branden met elektrische apparatuur.

Een andere optie is de inzet van een thermisch of elektrisch aangestuurde aerosol blusunit. Deze blusunits zorgen automatisch voor een snelle en effectieve brandbestrijding bij de bron.

Aerosol blussystemen bieden vele voordelen en kunnen voor de meest uiteenlopende toepassingen worden gebruikt. Onze aerosol blussystemen zijn goedkoper als gas- en sprinklerinstallaties, vergen weinig onderhoud en beschermen tegen diverse branden. Dankzij de unieke technologie wordt herontsteking zeer effectief en op twee manieren verhinderd, ook bij brandende lithium-ion batterijen.